2022: Jaar van de 3 generaals

In maart is het 130 jaar geleden dat Generaal Maczek is geboren in 1892. Maar niet alleen hij, ook Generaal Anders en Generaal Sosabowski zijn in dat jaar geboren. Stuk voor stuk helden, bevelhebbers van Poolse legers die vochten voor de bevrijding van West-Europa. In Polen gaat hier veel aandacht aan besteed worden en ook wij zullen activiteiten rondom het jaar van de drie generaals organiseren. Houdt onze website & social media in de gaten voor de programmering.