Bestuur & coördinatoren

Het Maczek Memorial Breda dankt haar bestaan aan tientallen zeer betrokken vrijwilligers. Het Maczek Memorial Breda wordt geleid door een onbezoldigd bestuur. Ieder bestuurslid heeft verschillende onderwerpen waarvoor hij eindverantwoordelijkheid draagt en contactpersoon is voor de vrijwilligers.

Bestuur:

  • Richard Tieskens (voorzitter): voorzitter@maczekmemorialbreda.nl
  • Bouke de Boer (penningmeester): penningmeesters@maczekmemorialbreda.nl
  • Boy van Eil (secretaris): secretaris@maczekmemorialbreda.nl
  • Carin Hooghwinkel (HR & aanspreekpunt programmacommissie + vrijwilligers)
  • Robert Buisman (aanspreekpunt conservatie & collectie): conservator@maczekmemorialbreda.nl
  • Cashoo Vannucci de Wilde (bestuurslid internationale zaken): c.vannucci@maczekmemorialbreda.nl

Coördinatoren:

  • Conny Ruiten (Programmering): c.ruiten@maczekmemorialbreda.nl
  • Marieke v/d Rijt-Bluekens (Sales & Marketing): m.bluekens@maczekmemorialbreda.nl
  • Maaike de Man-Figge: (Vrijwilligerscoördinator): m.deman-figge@maczekmemorialbreda.nl

In het beleidsplan 2021 - 2025  lees je meer over de organisatie en onze doelstellingen.

Het Jaarverslag 2022 geeft inzicht in alles wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld binnen en is georganiseerd door het Maczek Memorial Breda.