Helden zijn van alle tijden

Oproep: Ken jij iemand die de Bredase Vredesprijs verdient?

Misschien ken je ze wel: een collega, buurvrouw, een maatje bij de sportvereniging. Of een leraar of leerling van een school. Mensen die zich buiten de schijnwerpers inzetten voor een hechtere samenleving. Mensen die vanuit hun idealen bijdragen om de wereld verdraagzamer en vreedzamer te maken en daartoe allerlei activiteiten ontplooien. Al meer dan tien jaar zet Bredase Vredesprijs deze mensen in het zonnetje. Om waardering te uiten voor hun niet aflatende inspanningen voor vrede, verdraagzaamheid en respect.

De Bredase Vredesprijs is een prijs voor mensen die wonen of werken in de regio Breda en een bijdrage leveren aan een meer vreedzame samenleving. Jaarlijks laten meerdere genomineerden zien dat het mogelijk is om de samenhang in de samenleving te versterken. Belangeloos en met niet aflatende energie zetten zij zich in – vaak op kleine schaal en buiten de schijnwerpers – voor een meer menswaardige en rechtvaardige maatschappij. Zij vormen een inspiratiebron voor wie datzelfde ideaal deelt.

Oproep
Ken jij zo iemand? Draag dan je kandidaat voor de Bredase Vredesprijs voor 15 augustus 2022 voor. Want hij of zij verdient het om in de schijnwerpers te worden gezet! Stuur een mail naar: secretariaat@bredase-vredesprijs.nl dan nemen wij contact met je op.

Helden zijn van alle tijden
Helden zijn van alle tijden. Met deze slogan trekken wij de komende maanden met elkaar op. Helden van Breda, de Bredase Vredesprijs en het Maczek Memorial Breda: wij hebben elkaar gevonden in de missie die we met z’n drieën delen: We maken mensen bewust van wat anderen voor ons doen en deden. Dat zijn voor ons helden. In 1944 waren er helden, in 2022 nog steeds. Met een foto tentoonstelling geven wij de helden van toen en nu een gezicht.

Foto tentoonstelling
Tien Helden van Breda, tien Bredase Vredesprijswinnaars & genomineerden en tien Poolse bevrijders van destijds hangen vanaf 19 mei samen in een fototentoonstelling in het Maczek Memorial Breda. Tussen de geportretteerden bestaat grote overeenkomst. Vrede, vrijheid en democratie zijn de belangrijkste waarden die de Poolse bevrijders uitdragen. De Bredase Vredesprijs wordt éen keer per jaar toegekend aan iemand die zich inzet voor het bevorderen van vredeHelden van Breda laat dat het hele jaar door concreet zien met verhalen over mensen die zich bijvoorbeeld verzetten tegen armoede, eenzaamheid, achterstand op de arbeidsmarkt of discriminatie. Samen hopen onze organisaties nog meer te inspireren tot inzet voor de maatschappij, in welke vorm dan ook. 

Activiteiten
Onder de noemer ‘Helden zijn van alle tijden’ worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Vanaf de 130e geboortedag van Generaal Maczek op 31 maart j.l. tot aan de uitreiking van de Bredase Vredesprijs, eind september. De fototentoonstelling wordt op 19 mei geopend met een borrel. Daarna is de expositie tot 30 september open voor publiek. Kijk hier voor de actuele programmering.