Vrijwilligersavond, de online versie

Omdat we nog niet samen konden komen in het Maczek Memorial Breda hebben we elkaar online ontmoet. Met een brownie erbij en 28 mensen online hebben we er een zinvolle avond van gemaakt. Richard Tieskens heette iedereen welkom en gaf aan voor welke uitdagingen we staan. Femke heeft de resultaten van de vrijwilligersenquête doorgenomen. Je kunt de presentatie met de samenvatting van de resultaten via de nieuwsbrief downloaden of bij Femke opvragen (directeur@maczekmemorialbreda.nl).

De belangrijkste conclusies zijn dat de structuur van de organisatie duidelijk moet worden en er meer gecommuniceerd kan worden. Daarnaast heeft Boy van Eil een oproep gedaan onder de vrijwilligers om mee te denken over het nieuwe beleidsplan (het oude liep tot 2020). Hier hebben maar liefst zes personen zich voor aangemeld. De eerste bijeenkomst daarover heeft al plaats gevonden, de tweede heeft plaats op 31 maart.

We houden jullie natuurlijk op de hoogte :-).