Bestuur

Het Maczek Memorial Breda dankt haar bestaan aan tientallen zeer betrokken vrijwilligers. Het Maczek Memorial Breda wordt geleid door een onbezoldigd bestuur. Ieder bestuurslid heeft verschillende onderwerpen waarvoor hij eindverantwoordelijkheid draagt en contactpersoon is voor de vrijwilligers.

Bestuur & directeur

  • Richard Tieskens (voorzitter): voorzitter@maczekmemorialbreda.nl
  • Bouke de Boer (penningmeester): penningmeesters@maczekmemorialbreda.nl
  • Boy van Eil (secretaris): secretaris@maczekmemorialbreda.nl
  • Ivo Suurmeijer (aanspreekpunt vrijwilligers): info@maczekmemorialbreda.nl
  • Robert Buisman (aanspreekpunt conservatie & collectie): conservator@maczekmemorialbreda.nl

In het beleidsplan 2021 - 2025 en het jaarverslag van 2020 lees je meer over de organisatie en onze doelstellingen.