Maczek Memorial Breda bestaat 40 jaar!

Dinsdag 1 juni bestaat het Maczek Memorial Breda 40 jaar. Helaas kan dat jubileum door de Corona-maatregelen voorlopig niet op grootse wijze gevierd worden. Dat wil niet zeggen dat het 40-jarig bestaan in stilte voorbij gaat. Integendeel. Eind oktober herdenken en vieren we de bevrijding van Breda. Dan willen we ook uitvoerig stil staan bij het 40-jarig bestaan. 

Het Maczek Memorial Breda heeft de afgelopen veertig jaar de nodige gedaantewisselingen ondergaan. In 1981 stonden Kees Coenders, Jos van Alphen en Wim Mol aan de wieg van de Stichting Museum-Breda Polen 1939-1945 Generaal Maczek. Zestien jaar later (1997) stond het museum op het punt te verdwijnen, maar zover kwam het gelukkig niet. Onder de bezielende leiding van de nieuwe voorzitter Frans Ruczynski werd het museum nieuw leven ingeblazen. 

De collectie verhuisde van een garage naar de Trip van Zoudtlandtkazerne aan De La Reyweg. Daar was ruimte genoeg om de collectie verder uit te bouwen. Steeds meer vrijwilligers sloten zich aan en er kwam een uitgebreid programma met onder andere lezingen, filmavonden en educatie. Dat bleef niet onopgemerkt en het museum trok duizenden bezoekers per jaar. 

Toen in 2015 Defensie besloot dat er op de kazerne geen ruimte meer was voor het Generaal Maczek Museum, begon de zoektocht naar een nieuwe locatie die aan de Ettensebaan gevonden werd. Met hulp en ondersteuning van velen, in het bijzonder van Frans Ruczynski en Willem Krzeszewski, de gemeente Breda, provincie Noord-Brabant en het vfonds is er een prachtig Memorial gerealiseerd. 

Naast een vaste interactieve tentoonstelling worden er ook regelmatig tijdelijke tentoonstellingen gehouden. Ook is er een uitgebreid programma voor scholen en worden er -als het weer mogelijk is- lezingen, filmavonden en andere interessante programma’s aangeboden.