1307_reg_4106-hdr.jpg
Maczek Memorial Breda

Privacyverklaring

Stichting Maczek Memorial Breda (MMB), gevestigd aan Ettensebaan 17A 4812 XA Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://maczekmemorialbreda.nl
Ettensebaan 17A
4812 XA Breda

De heer I.A.R. Suurmeijer treedt op als Privacy Officer (PO) van de stichting Maczek Memorial Breda. De PO is te bereiken via het emailadres: info@maczekmemorialbreda.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het MMB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die het MMB verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.
   

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd.

Het MMB kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt daarom ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van kinderen, om te voorkomen dat persoonsgegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat het MMB zonder die toestemming gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op.

Doel en juridische grondslag verwerken persoonsgegevens
Het MMB verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Doelgroepen te kunnen benaderen voor het verlenen van diensten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • De registratie als vrijwilliger bij het MMB.


Geautomatiseerde besluitvorming
Het MMB neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
Het MMB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van gegevens:
 

Categorie

Doelgroep

Bewaartermijn

NAW-gegevens

Vrijwilligers

Duur vrijwilligersovereenkomst.

Camerabeelden

Bezoekers en vrijwilligers

28 dagen. In het geval van strafrechtelijk onderzoek worden beelden langer bewaard.

Foto’s evenementen

Bezoekers en vrijwilligers

Geen termijn; foto’s worden opgenomen in het archief.

Klantgegevens webwinkel

Klanten

Wettelijke bewaartermijn.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Het MMB verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als die nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht gegevens verwerken, sluit het MMB een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Het MMB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Het MMB maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van computer, tablet of smartphone. Een deel heeft een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dragen bij aan de optimalisatie. Daarnaast plaatst het MMB tracking cookies die surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties kunnen worden aangeboden.

Bij het eerste bezoek aan de website bent u geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op website veiliginternetten.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover het MMB beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovenvermeld emailadres.

Om zeker te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De PO reageert zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Het MMB wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link.

Beveiliging persoonsgegevens
Het MMB neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenvermeld emailadres.