9750_reg_4175.jpg
Lees hier meer over het ontstaan van het Memorial en onze missie

Over het Maczek Memorial Breda

5067_reg_4243.jpg
Het ontstaan van de stichting Maczek Memorial Breda

De stichting Maczek Memorial Breda is ontstaan uit de stichting 'Museum Breda Polen 1939-1945 Generaal Maczek'. Eind jaren negentig is in de Trip van Zoudtlandtkazerne in Breda een museum opgezet. In 2020 is het dankzij de inzet van vele vrijwilligers en met steun van een groot aantal sponsoren gelukt om een herdenkingscentrum te bouwen: het huidige Maczek Memorial Breda.

Het pand is eigendom van de stichting General Maczek Memorial en de stichting Maczek Memorial Breda huurt en exploiteert het Memorial.

 

maczek_memorial_10.jpg

Missie, visie en beleidsplan

Het Maczek Memorial Breda wil enerzijds de Poolse Bevrijders blijvend EREN voor de offers die destijds zijn gebracht. Maar anderzijds willen wij LEREN en bewustzijn kweken dat vrijheid niet vanzelfspreken is. Lees hier in onze Missie en Visie hoe wij die beide doelstellingen verenigen en hoe wij dat concreet invullen in het beleidsplan Op de schouders van Maczek

maczek_memorial_29.jpg

Jaarverslagen

Hier vindt u de jaarverslagen van de stichting Maczek Memorial Breda. Hierin kijken we als bestuur terug  en laten de commissies zien wat er is gebeurd in het afgelopen jaar. Ook vindt u een vooruitblik op het volgend jaar

 

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

jaarverslag 2022

jaarverslag 2023

 

6869_reg_4157-hdr.jpg

Bestuur

Het Maczek Memorial Breda wordt geleid door een onbezoldigd bestuur. Ieder bestuurslid heeft verschillende onderwerpen waarvoor hij/ zij eindverantwoordelijkheid draagt en contactpersoon is voor de vrijwilligers.

Coördinatoren en commissies

Het Maczek Memorial Breda dankt haar bestaan aan tientallen zeer betrokken vrijwilligers. Er is veel te doen om het Memorial te laten draaien. Zo zijn er mensen die zorgen voor het scholenprogramma, mensen die onze collectiebeheren, gastvrouwen en -heren die bezoekers ontvangen, gidsen die het verhaal vertellen en nog veel meer. Hieronder vind u onze contactpersonen:

maczek_memorial_10.jpg
Collectie Meer dan 1000
voorwerpen in onze collectie

Erkenning voor de poolse strijdkrachten die bijgedragen hebben aan de bevrijding van Nederland