Schenking € 10.000,- Mastboom-Brosens Stichting

Met genoegen kan worden medegedeeld dat de Mastboom-Brosens Stichting heeft besloten om een bijdrage van € 10.000 ter beschikking te stellen van het MMB voor de uitbreiding en verbetering van de presentatiemiddelen van het Maczek Memorial. De aanvraag werd gedaan op basis van een projectbegroting van de Educatiecommissie van het MMB. Tezamen met een aanvullende bijdrage van de Stichting Vrienden van Generaal Maczek Museum, zijn de kosten voor het project van de Educatiecommissie gedekt.

Eerder heeft dezelfde Stichting uit haar noodfonds een bedrag aan het Maczek Memorial geschonken ter dekking van de negatieve gevolgen van de sluiting van het Memorial door het coronavirus.

Voorts kan worden gemeld dat in overleg met het bestuur van het MMB, door de (op te heffen) Stichting Vrienden van het Generaal Maczek Museum een tweetal bedragen ter beschikking wordt gesteld voor de kosten van een nieuw naam/presentatiebord, te plaatsen aan de straatzijde van de Ettensebaan alsmede een bijdrage voor de totstandkoming van een nieuw boek over de 1e Poolse Pantserdivisie van auteur Jack Didden.